" /> Mäklarhuset Hellborg & Partners - foretagsmagazinet.se - Företagsmagazinet
"Vi värnar om kunderna från början till slutet av affären"
1991 startade makarna Jan Hellborg och Gisela Thulin Mäklarhuset Hellborg & Partners i Lund, och 1992 kom även Sven Hellborg in som delägare.
Mäklarhuset Hellborg & Partners är en fastighetsmäklare som jobbar med villor, bostadsrätter, lokaler, hyreshus samt med ombildningar av hyreshus till bostadsrätter i Lund, Staffanstorp och Lomma. Firman har stora förutsättningar att hitta passande objekt till varje kund, med stor spridning i pris och stil - från moderna till gamla hus.
 
Föresatsen är att verka med en hög kompetens, kunskapsnivå och kundservice. Att skaffa kunskap om objektet före försäljning är viktigt liksom att kunna det juridiska, och därför sätter Mäklarhuset Hellborg & Partners hög prioritet vid utbildning av personalen i form av kurser, facklitteratur, möten och dialoger, juridisk information med mera. Man är även noga med att hålla sig ajour med utvecklingen i kommunen.
 
I Lund är kunskapsnivån hög, med klienter som är pålästa och som vet vad de vill ha. Detta är positivt eftersom Mäklarhuset Hellborg & Partners är förberedda med sin stora kunskapsbank, och anser det vara stimulerande att inhämta mer kunskap och ligga steget före.
Mäklarhuset Hellborg & Partners får ofta långvariga kunder som sprider firmas goda rykte vidare till bekanta. Det är ett stort kontor med sju erfarna medarbetare som besitter ett stort kontaktnät med en stark Lundanknytning.
Eftersom man sålt en del i Staffanstorp genom åren så tyckte man att det var rätt tid att starta ett kontor där, nu när orten utvecklas mycket avseende företagsetableringen i området. Målsättningen är att bli ett ledande företag med möjlighet att ge stora resurser till varje kund, något som bland annat ingången i kedjan Mäklarhuset garanterar.

Mäklarhuset Hellborg & Partners

Bransch:
Fastighet

Telefon: 046-31 20 19
Fax: 046-31 20 19


Email:
jan.hellborg@maklarhuset.se

Hemsida:
www.maklarhuset.se

Adress:
Mäklarhuset Hellborg & Partners
Grönegatan 24
22224 Lund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN